ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на течен хлор за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
27.11.2018

5. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:Доставка на течен хлор за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код -9083526

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 04.12.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 05.12.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9083905

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 10.12.2018 г.

Отваряне на офертите - 15:00 ч. на 11.12.2018 г.Документи: