ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
03.12.2018

6. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.


Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9083785

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 10.12.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 11.12.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9084143

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 14.12.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 17.12.2018 г.Документи: