ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на товарни автомобили (втора употреба) за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
11.01.2019

2. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на товарни автомобили (втора употреба) за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

 

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9084799

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 18.01.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 21.01.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9085023

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 24.01.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 25.01.2019 г.Документи: