ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
16.04.2019

3. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

 

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9087526

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 02.05.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 03.05.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9087992

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 07.05.2019 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 08.05.2019 г.Документи: