ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на дублиращ напорен водопровод от помпена станция “Павликени 3” до напорен водоем, Община Павликени - първи етап
19.07.2019

4. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на дублиращ напорен водопровод от помпена станция “Павликени 3” до напорен водоем, Община Павликени - първи етап”.

 

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код -9090499

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 29.07.2019 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 30.07.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9090824

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 02.08.2019 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 05.08.2019 г.Документи: