ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на пречиствателните станции за отпадъчни води на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
31.07.2019

5. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на пречиствателните станции за отпадъчни води на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

 

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9090891

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 12.08.2019 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 13.08.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9091340

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 19.08.2019 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 20.08.2019 г.Документи: