ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на канализация по ул. “Добри Ганчев” от о.т. 215 до о.т. 278 (отклонение) по Подробен устройствен план - План за регулация на град Лясковец
14.08.2019

6. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на канализация по ул. “Добри Ганчев” от о.т. 215 до о.т. 278 (отклонение) по Подробен устройствен план - План за регулация на град Лясковец".

 

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9091416

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 26.08.2019г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 27.08.2019г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9091814

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 30.08.2019 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 02.09.2019 г.Документи: