ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на течен хлор за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
29.11.2019

7. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново"


Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9094905

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 09.12.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 10.12.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9095210

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 13.12.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 16.12.2019 г.

 


Документи: