ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
08.01.2020

1. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново"


Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9095730

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 20.01.2020 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 21.01.2020 г.

Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9095933

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 24.01.2020 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 27.01.2020 г.Документи: