ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на лятно работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите, работещи във “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
20.02.2020

2. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на лятно работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите, работещи във “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново"

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9096500

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 04.03.2020 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 05.03.2020 г.
Документи: