ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на електроматериали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
17.08.2015

4. Публична покана № 4 от 17.08.2015 г.

"ВиК Йовковци" ООД, гр. В. Търново отправя публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на електроматериали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки - 9044908

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 26.08.2015 г.

Срок на валидност на публичната покана - 26.08.2015 г. (вкл.)

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 27.08.2015 г.

 

Отдел „Договори и тръжна документация”

Гр. В. Търново, ул. „П.К.Яворов” № 30, Стая № 308

Тел. 618-131, Факс: 618-131

e-mail: op@vik-vt.comДокументи: