ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
11.01.2019

1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново ”.

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки - 00377-2019-0001

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 15.02.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 18.02.2019 г.Документи: